GoDEX Barcode scanner GS550


GS550 2D Баркод скенер може проћитати већину најчесце коричћених 2Д и 1Д баркодова. Од читања баркодова на обичним папирним етикетама, до читања баркодова на електронским екранима.


Godex GS550 2D Баркод скенер се може користити у доста случајева, јер су 2Д баркодове прихватиле скоро све сфере друштва, као што је то електронско продавање карата, електронски купони, авио карте, превоз, логистика, као и у складиштима за интерно означанавање, пријем и експлатацију робе. Овим скенером корисник ће добити поуздани ласерски скенер, који може послузити у више намена.

▶ GoDEX Barcode scanner GS550

Брендови:

-

Контакт

: Штампарија РП доо


: Ибарски пут 31, Неваде, 32300 Г.Милановац, Србија


: +381 32 720 120


: +381 32 720 122


: info@rp.rs

Придружи нам се

: Facebook


: Instagram: Linkedin