GLAVNA PROIZVODI PROIZVODNJA RESURSI FIRMA KONTAKT
ZDRAVLJE I BEZBEDNOST NA RADU

Štamparija RP doo G.Milanovac, Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu, uređuje sprovođenje bezbednosti i zdravlja na radu za zaposlene, odnosno lica koja učestvuju u radnim procesima, kao i za lica koja se zateknu u radnoj okolini, radi sprečavanja povreda na radu, profesionalnih oboljenja i oboljenja u vezi sa radom.

Prava i obaveze i odgovornosti poslodavca i zaposlenih ostvaruju se u skladu da zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu i propisima donetim na osnovu zakona. Poslodavac u Štampariji RP doo je obezbedio zaposlenom rad na radnom mestu i u radnoj okolini u kojima su sprovedene mere bezbednosti i zdravlja na radu. Takođe poslodavac je obezbedio da radni proces bude prilagođen telesnim i psihičkim mogućnostima zaposlenog, a radna okolina, sredstva za rad, kao i sredstva i oprema za ličnu zaštitu na radu, uređeni su tako da ne ugrožavaju bezbednost i zdravlje zaposlenog.

Poslodavac je organizovao poslove bezbednosti i zdravlja na radu prijemom u stalni radni odnos lica sa položenim stručnim ispitom za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu. Poslodavac je doneo akt o proceni rizika u pismenoj formi za sva radna mesta u radnoj okolini i utvrdio način i mere za njihovo otklanjanje. Poslodavac je izvršio osposobljavanje zaposlenih za bezbedan rad, vodi zakonom predviđene evidencije iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, doneo pravilnik o bezbednosti i zdravlju na radu. Poslodavac se obavezao u aktu o proceni rizika da će sprovoditi i primenjvati mere i sredstva za bezbedan i zdrav rad na radnom mestu i u radnoj okolini za svakog zaposlenog u skladu sa zakonom.

Štamparija RP doo veoma vodi računa o zdravlju i bezbednosti radnika, te u sastavu svoj tima zaposlenih ima i lice koje se bavi ovim poslovima.

 

POLITIKA KVALITETA PIB OBRAZAC VRHUNSKI KAKO DO SAMOLEPLJIVI RP KVALITET PODACI PROIZVODI NAS INDUSTRIJSKE NALEPNICE LOGISTIČKE NALEPNICE

Loading...

PDV OBRAZAC OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU WEBSAJT DIZAJN TERMALNE NALEPNICE KOMERCIJALNE NALEPNICE PREPRESS KARAKTERISTIKE Etikete za etikeciju ENG SRB СРБ
 
ISO 9001 ISO 14001