BRIGA O

Štamparija RP doo se obavezuje da će se odgovorno ponašati prema životnoj sredini pri sprovođenju svojih poslovnih aktivnosti. Verujemo da je zaštita životne sredine odgovornost svih.

Štamparija teži da ostvari stabilan napredak u ispunjavanju zahteva standarda SRPS ISO 14001:2015, usaglašavanjem svojih aktivnosti na minimizaciji negativnih uticaja na lokalno i globalno okruženje i tako ispuni očekivanja svih relevantnih rana.

OKOLINI Etikete za etikeciju
GLAVNA PROIZVODI PROIZVODNJA RESURSI FIRMA KONTAKT

U ostvarivanju svojih ciljeva, Štamparija RP doo će se pridržavati sledećih principa:

- Poslovaće u skladu sa svim primenljivim propisima i zahtevima, standardima u pogledu zaštite životne sredine;

- Radiće na razvijanju preispitivanju i stalnom poboljšavanju sistema menadžmenta životnom sredinom.

- Organizacija je uspostavila ciljeve zaštite životne sredine na relevantnim nivoima i preduzeće mere za njihovo ostvarenje, njihovim integrisanjem u poslovne procese organizacije.

- Zaposleni koji obavljaju razne poslove u organizaciji imaju svest o politici životne sredine, značajnim aspektima kao i svom doprinosu u poboljšanju performasi životne sredine.

- Organizacija će stalno poboljšavati adekvatnost, pogodnost, efektivnost sistema menadžmenta životnom sredinom kako bi unapredila performanse životnom sredinom.

- Organizacija je prepoznala rizike i prilike i sprovešće mere za njihovo unapređenje.

- Ohrabrivaće zaposlene, obučavati i motivisati ih, u oblastima u kojima rade, omogućiti im da identifikuju i iskoriste priliku za poboljšanje učinka u pogledu zaštite životne sredine i upravljanja otpadnim materijama.

 

POLITIKA KVALITETA PIB OBRAZAC VRHUNSKI KAKO DO SAMOLEPLJIVI RP KVALITET PODACI PROIZVODI NAS INDUSTRIJSKE NALEPNICE LOGISTIČKE NALEPNICE

Loading...

PDV OBRAZAC OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU WEBSAJT DIZAJN TERMALNE NALEPNICE KOMERCIJALNE NALEPNICE PREPRESS KARAKTERISTIKE
 
ENG SRB СРБ ISO 9001 ISO 14001