Индустријске налепнице

Под индустријском штампаном налепницом подразумевамо сваку налепницу којом се обележава или декларише готов производ из прехрамбене, месне, хемијске, гумарске, фармацеутске и козметичке индустрије, који затим, тако обележен, излази на слободно тржиште у продају.

То су производи који комуницирају директно са купцима, те је од изузетне важности квалитет штампе, односно финално представљање дизајнерове замисли на реалном терену.

Због тога ми са великом пажњом и знањем приступамо припреми за штампу и самој штампи како бисмо добили беспрекоран и уједначен отисак, како на првој, тако и на последњој етикети, јер се код оваквих производа за масовну потрошњу обично ради о веома великим тиражима.

Галерија узорака

Контакт

: Штампарија РП доо


: Ибарски пут 31, Неваде, 32300 Г.Милановац, Србија


: +381 32 720 120


: +381 32 720 122


: info@rp.rs

Придружи нам се

: Facebook


: Instagram: Linkedin