Логистичке налепнице

Логистичке налепнице за трговину јесу оне налепнице на којима је унапред одштампано све што је неопходно за лакше комуницирање са купцима.

Овакве налепнице се у продавницама директно аплицирају на артикле (акцијске налепнице, бар кодови и сл.).

Галерија узорака

Контакт

: Штампарија РП доо


: Рудничка бб, 32300 Г. Милановац


: +381 32 720 120


: +381 32 720 122


: info@rp.rs

Придружи нам се

: Facebook


: Instagram


: Twitter


: Linkedin