Samolepljive etikete za termalnu štampu

Ove nalepnice mogu da se poruče blanko ricovane u željeni oblik i na željenu dimenziju, ili predštampane i ricovane.

Na predštampanim nalepnicama se u ovoj fazi štampaju samo nepromenjivi podaci (npr. logo firme, adresa, telefoni), a varjabilni podaci se uštampavaju putem DIRECT-THERMAL ili TERMAL-TRANSFER štampača neposredno u Vašoj proizvodnji ili na prodajnim mestima (težinski bar kodovi, neto masa, rok trajanja, datum pakovanja, sastav i sl.).

Ovakve nalepnice se prilikom proizvodnje ili u prodavnicama direktno apliciraju na artikle.

Galerija uzoraka

Kontakt

: ŠTAMPARIJA RP doo


: Ibarski put 31, Nevade, 32300 G.Milanovac, Srbija


: +381 32 720 120


: +381 32 720 122


: info@rp.rs

Pridružite nam se

: Facebook

: LinkedIn