Самолепљиве етикете за термалну штампу

Ове налепнице могу да се поруче бланко рицоване у жељени облик и на жељену димензију, или предштампане и рицоване.

На предштампаним налепницама се у овој фази штампају само непромењиви подаци (нпр. лого фирме, адреса, телефони), а варјабилни подаци се уштампавају путем ДИРЕЦТ-ТХЕРМАЛ или ТЕРМАЛ-ТРАНСФЕР штампача непосредно у Вашој производњи или на продајним местима (тежински бар кодови, нето маса, рок трајања, датум паковања, састав и сл.).

Овакве налепнице се приликом производње или у продавницама директно аплицирају на артикле.

Галерија

Контакт

: Штампарија РП доо


: Ибарски пут 31, Неваде, 32300 Г.Милановац, Србија


: +381 32 720 120


: +381 32 720 122


: info@rp.rs

Придружи нам се

: Facebook


: Instagram: Linkedin