Zebra 140 Xi4


Zebra140 Xi4 штампач је најбржи медју штампачима у X серијама Зебре.

Може да штампа на брзинама до 355,6 мм/с. Ово је робустан велики штампач, пуне металне констукције.

Намењен је за велике обиме посла, који захтевају максималну поузданост 24х дневно.

Опис:

▶ Zebra 140 Xi4

Контакт

: Штампарија РП доо


: Рудничка бб, 32300 Г. Милановац


: +381 32 720 120


: +381 32 720 122


: info@rp.rs

Придружи нам се

: Facebook


: Instagram


: Twitter


: Linkedin