Zebra GK420t, GK420d


Модел GK је једноставан штампач за апликације које захтевају мању количину иштампаних етикета.

Опис:

▶ Zebra GK420t, GK420d

Контакт

: Штампарија РП доо


: Рудничка бб, 32300 Г. Милановац


: +381 32 720 120


: +381 32 720 122


: info@rp.rs

Придружи нам се

: Facebook


: Instagram


: Twitter


: Linkedin