Industrijske nalepnice

Pod industrijskom štampanom nalepnicom podrazumevamo svaku nalepnicu kojom se obeležava ili deklariše gotov proizvod iz prehrambene, mesne, hemijske, gumarske, farmaceutske i kozmetičke industrije, koji zatim, tako obeležen, izlazi na slobodno tržište u prodaju.

To su proizvodi koji komuniciraju direktno sa kupcima, te je od izuzetne važnosti kvalitet štampe, odnosno finalno predstavljanje dizajnerove zamisli na realnom terenu.

Zbog toga mi sa velikom pažnjom i znanjem pristupamo pripremi za štampu i samoj štampi kako bismo dobili besprekoran i ujednačen otisak, kako na prvoj, tako i na poslednjoj etiketi, jer se kod ovakvih proizvoda za masovnu potrošnju obično radi o veoma velikim tiražima.

Galerija uzoraka

Kontakt

: ŠTAMPARIJA RP doo


: Ibarski put 31, Nevade, 32300 G.Milanovac, Srbija


: +381 32 720 120


: +381 32 720 122


: info@rp.rs

Pridružite nam se

: Facebook

: LinkedIn