PREPRESS

Prepress studio

Mi smo u našoj kompaniji zaposlili dizajnere čiji je prevashodni zadatak da kordiniraju (vizualizuju) naše poruke kojima se mi obraćamo našoj javnosti.  Znači: dizajn za sopstvene potrebe!   

Ne nudimo usluge dizajna našim kupcima, jer smo uvereni, da su oni tržišno orjentisani, da znaju svoje potrošače i da po njihovoj meri oblikuju(dizajniraju) svoje prizvode.

Naši kupci znaju ko je njihov potrošač i koje su njegove osobine, pa u skladu s njegovim ponašanjem i oblikuju (dizajniraju) svoje proizvode i odgovarajuću marketing strategiju upotrebljavajući najsavremenije tehnike kao što su pozicioniranje, diverzifikacija, diferencijacija i segmentacija.

Našim kupcima uvek samo nudimo savete koji se odnose na određene specifičnosti i mogućnosti naše štampe.

SOFTVERSKI CENTAR

Naš poslovni model koristi ERP softverski paket koji omogućava potpunu kontrolu svih poslovnih procesa unutar firme. 

RP doo koristi jedinstvena softverska rešenja koja uključuju najlakšu i najbržu razmenu poslovnih informacija unutar firme. Softver je kompatibilan sa većinom ERP sistema.

Naš poslovni model koristi ERP softverski paket koji omogućava potpunu kontrolu svih poslovnih procesa unutar firme. To uključuje značajne beneficije: Brza potvrda porudžbine, jednostavno evidentiranje, unapred definisanje transporta, kompletne informacije i vođenje kupca, kompletne informacije o proizvodu.

Mi investiramo u nove softverske tehnologije i novo radno okruženje i time kreiramo budućnost već od danas. Upravo na primeru funkcionisanja naše firme, gradi se poslovni softver renomiranog svetskog proizvođanja poslovnih aplikacija. Sve to samo zbog toga što znamo da je kupac centar našeg univerzuma. 

Star Proof je inovativno rešenje za pripremu visokokvalitetnog ugovorenog proofa na inkjet štampačima -brzo i ekonomično. Sa Actual Dot sistemom se replicira originalni prikaz. Star Proof isporučuje vrhunski kvalitet proof-a sa intezivnom tačkom, oštrom slikom, precizno definisanom bojom i detaljima - kao što bi izgledali dobijeni na štampi. Sa ROOM proofing arhitekturom se obezbeđuje ista visoko kvalitetna rezolucija na seperacijama, koje se dalje šalju na ploče ili film, čime Star Proof obezbeđuje usaglašavanje proofa-a i štampe.

NiceLabel Designer Pro nam omogućava da na veoma jednostavan profesionalni način kreiramo nalepnicu. Ovaj softver nudi sve što je potrebno za visoko kvalitetan dizajn etiketa i EasyForms štampu.

Galerija

Kontakt

: ŠTAMPARIJA RP doo


: Ibarski put 31, Nevade, 32300 G.Milanovac, Srbija


: +381 32 720 120


: +381 32 720 122


: info@rp.rs

Pridružite nam se

: Facebook

: LinkedIn