Логистичке налепнице

Логистичке налепнице за трговину јесу оне налепнице на којима је унапред одштампано све што је неопходно за лакше комуницирање са купцима.

Овакве налепнице се у продавницама директно аплицирају на артикле (акцијске налепнице, бар кодови и сл.). 
Намењене за различите типове штампача у индустријском обележавању. То је тип налепница намењених употреби на индустријским штампачима етикета. Данашњим производним капацитетима, у могућности смо да понудимо велики број различитих димензија налепница за најразличитије потребе наших корисника. Производња се врши у виду налепница у ролни за све врсте ТТ, ДТ и ТТО штампача. Изарђују се од најквалитетнијих материјала док се величине хилзни и паковања прилагођавају према могућностима принтера и потребама корисника.

Галерија узорака

Контакт

: Штампарија РП доо


: Ибарски пут 31, Неваде, 32300 Г.Милановац, Србија


: +381 32 720 120


: +381 32 720 122


: info@rp.rs

Придружи нам се

: Facebook


: Instagram: Linkedin