Термал трансфер штампачи


Термал трансфер штампање (Thermal Transfer Overprinting – TTO) је процес приликом кога се испис наноси на флексибилну фолију или етикету помоћу термалне главе штампача и термалног рибона.

Идеално је за већину паковања израђених од флексибилне фолије.

Овај процес штампања не само да производи ознаку врло високе резолуције која је лако читљива, већ и обезбеђује да нема нарушавања естетског квалитета илустрација и дизајна паковања.

Брендови:

-

-

Контакт

: Штампарија РП доо


: Ибарски пут 31, Неваде, 32300 Г.Милановац, Србија


: +381 32 720 120


: +381 32 720 122


: info@rp.rs

Придружи нам се

: Facebook


: Instagram


: Linkedin