GoDEX Barcode scanner GS550


GS550 2D Barkod skener može proćitati većinu najčesce koričćenih 2D i 1D barkodova. Od čitanja barkodova na običnim papirnim etiketama, do čitanja barkodova na elektronskim ekranima.

Godex GS550. Barkod skener se može koristiti u dosta slučajeva, jer su 2D barkodove prihvatile skoro sve sfere društva, kao što je to elektronsko prodavanje karata, elektronski kuponi, avio karte, prevoz, logistika, kao i u skladištima za interno označanavanje, prijem i eksplataciju robe. Ovim skenerom korisnik će dobiti pouzdani laserski skener, koji može posluziti u više namena.

▶ GoDEX Barcode scanner GS550

Brendovi:

-

Kontakt

: ŠTAMPARIJA RP doo


: Ibarski put 31, Nevade, 32300 G.Milanovac, Srbija


: +381 32 720 120


: +381 32 720 122


: info@rp.rs

Pridružite nam se

: Facebook

: LinkedIn