Proizvodnja i flexo tehnologija

Flekso štampa spada u kategoriju visoke štampe i postala je nezaobilazna tehnika u štampi ambalaže i ambalažnih nalepnica.

Osnovne prednosti:

Veoma je pogodna za štampu na neupojnim podlogama (sintetički ili metalizirani materijali).  Ambalaža sa etiketom od istog materijala ide direktno u reciklažu, bez odvajanja etikete od ambalaže, npr. PET ambalaža i nalepnica na PET foliji.

Štampa se iz rolne u rolnu. Ovo je važno zbog kasnijeg eventualnog kaširanja (laminiranja) u dupleks, tripleks i slične višeslojne materijale, kao i zbog znatno bržeg konfekcioniranja ambalaže ili apliciranja nalepnica na poluautomatskim ili automatskim aplikatorima.

Pogodna je i ekonomična za štampu velikih tiraža. Obično se štampaju nalepnice i ambalaža za prizvode koji su u masovnoj upotrebi (kesice i nalepnice za prehrambene prizvode, nalepnice u hemijskoj industriji, nalepnice i deklaracije u farmaceutskoj industriji i slično). 

Na savremenim flekso mašinama, uz korišćenje niza tehnoloških inovacija koje se tiču vrste materijala i načina izrade štamparskih formi, kvalitet flekso štampe se veoma približio kvalitetu ravne ofset štampe. Visokokvalitetna nalepnica je najvažnija komponenta koja pokazuje kvalitet proizvoda.

Proizvod sa visokokvalitetnom nalepnicom će privući pažnju kupca među sličnim proizvodima i taj proizvod će biti prodat u većem broju. Znači, kvalitet nalepnice igra veoma važnu ulogu u "životu" proizvoda i kompanije.

RP je prihvatio da je zadovoljstvo kupca osnovni princip, uvodeći poslednja dostignuća u tehnologiji izrade nalepnica u svoju proizvodnju, i kao rezultat imamo visok kvalitet, veliki kapacitet i kratke rokove isporuke našeg proizvoda.

Glavni aduti su:

Kvalitet, pre svega.

Primenljivost (mašinabilnost).

Rokovi isporuke (njih određuje uvek naša mušterija).

Konkurentnost cene.

Naše znanje o nalepnicama koje nesebično rasipamo; inače, sve drugo štedimo.

Ukupan kapacitet za preradu samolepljivog materijala, na godišnjem nivou, je cca 5.500.000m². Da bi ovo postigli, u svojoj proizvodnji imamo šest štamparskih mašina (dva Gallus-a, jednog Edale-a i tri MPS-a) kao i tri mašine za konfekcioniranje sa automatskim namotačem (Rotoflex).                           

Štampamo do 9 boja ili 8 boja i zaštitni UV lak.                                        

Maksimalna širina štampe etikete je 430 mm i maksimalna dužina etikete je 609 mm.                                         

MI PROIZVODIMO NALEPNICE

Visokokvalitetna nalepnica je najvažnija komponenta koja pokazuje kvalitet proizvoda.

Kontakt

: ŠTAMPARIJA RP doo


: Ibarski put 31, Nevade, 32300 G.Milanovac, Srbija


: +381 32 720 120


: +381 32 720 122


: info@rp.rs

Pridružite nam se

: Facebook

: LinkedIn